Den digitale købmand
Beskrivelse
Bog om e-handelens indtog i dansk erhvervsliv. Børsens Forlag, 1999.

"Jeg tror ikke, at der er nogen borgere, virksomheder eller politikere, der vil komme igennem bogen uden at have dannet sig en klar opfattelse af, at her er der noget, der haster. Det er en særdeles velskrevet bog."
Professor Niels-Bjørn Andersen, Center for e-handel, CBS

Dansk erhvervsliv skal i de kommende år forholde sig til en helt ny markedsvirkelighed, som kræver mere end almindelig årvågenhed. Det er en virkelighed, hvor en stadig større del af handelen og konkurrencen sker elektronisk - hvilket først og fremmest vil sige via internettet.

15-20% af omsætningen vil foregå over internettet i 2005. I nogle virksomheder vil den elektroniske handel til den tid udgøre mere end halvdelen af salget og dermed være essentielt for hele virksomhedens eksistens. De, der ikke forstår at omstille sig og genopfinde hele deres måde at drive forretning på, risikerer at opleve den velkendte verden skride under sig. Omkostningerne bliver lavere. Salgskanalerne bliver udfordret. Service bliver individualiseret. Markederne bliver globale. Udvalget af produkter bliver langt større. Effektiviteten slår alt, vi hidtil har set.

Forventningerne skal ses i lyset af, at Danmarks 300 største virksomheder omsætter for mere end 1.000 milliarder kr. om året. Det er med andre ord en handel på 150-200 milliarder kr., der i løbet af få år bliver udsat for den digitale konkurrence. Dermed repræsenterer e-handelen den største forandring i markedsvilkårene for dansk erhvervsliv siden etableringen af det indre marked.

Det gør selvsagt evnen til at mestre e-handel til et nøglespørgsmål for vækst og fremgang ikke alene for erhvervslivet, men for samfundet som helhed. Derfor er det også foruroligende, at mange danske købmænd stadig tøver med at satse på e-handel. Resten af verden hverken tøver eller venter. Dansk erhvervsliv kan stadig nå at indhente det forsømte - og endda bringe sig i front. Men det er også nu, erfaringerne skal høstes, og visionerne udformes. Hvilke spilleregler følger den elektroniske handel? Hvilke strategier giver indtjening? Hvilke politikker sikrer vækst? Det er de spørgsmål, som den enkelte virksomhedsleder - men også samfundsstrategerne i regeringen og organisationerne - skal besvare.

Bogen bygger på interviews og samtaler med en række af de digitale købmænd, forskere og tænkere, som opholder sig i den forreste linje af forandringerne - Jeff Bezos, Michael Dell, Esther Dyson, Don Tapscott, Michael Porter, Gary Becker, Francis Fukuyama og en lang række andre ikke mindst danske købmænd og tænkere. Formålet med bogen er at stimulere, inspirere og forhåbentlig også provokere. Den er først og fremmest skrevet til erhvervsledere - men også til alle andre, der interesserer sig for vor fælles fremtid.

Relevante Links:
www.computerworld.dk

Anmeldelser:
Provokerende bog om e-handel
Daytrader
Udgivet
1999

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk