Ny bog: Kampen om velfærdsstaten
Beskrivelse
PRESSEMEDDELELSE - Nyt bind i serien om Den danske ledelseskanon skildrer etableringen af velfærdsstaten efter Anden verdenskrig. Bogen beskriver hvorfor velfærdsstaten blev etableret, hvilke forudsætninger, den hviler på, og hvordan den kan forgå.

Følgende er et uddrag fra bogen:

Vi tager det i dag som en selvfølge, at alle i Danmark kan uddanne sig, uanset om vi har penge til det eller ej, at vi kan gå til lægen og blive helbredt, uanset indkomst, at vi bliver behandlet ens for loven, uanset social status, at vi kan få penge til mad og husly, hvis vi ingen har eller er blevet for gamle til at forsørge os selv.

Vi tager det i dag som en selvfølge, at vi alle via demokratiske valg har indflydelse og medbestemmelse på, hvordan samfundet skal indrettes, på lige fod med naboen, uanset indkomst og køn.

Vi tager det i dag som en selvfølge, at vi har urørlige borgerrettigheder, at vi kan udfolde vores livsmuligheder frit og vælge vores livsgerning og livsstil uafhængigt af de forældre, vi er født af, uafhængigt af køn, religion, seksuel orientering og social herkomst, kun begrænset af egne ambitioner og evner.

Vi tager det som en selvfølge, at vi lever i fred og ikke i et Europa i krig.

Sådan har det ikke altid været. Langt fra, endda. Faktisk er den personlige frihed, de individuelle muligheder og den tryghed og fred, som enhver dansker i dag betragter som en fødselsret, historisk unik. Ikke engang den britiske advokat og politiker Thomas More med sin vision om drømmesamfundet Utopia dristede sig til at fantasere om et samfund med så vidtrækkende muligheder for så mange borgere.

Derfor er etableringen af det danske velfærdssamfund også blevet kanoniseret som en af de største ledelsesbedrifter i Danmark siden Anden Verdenskrig.

Den 2. februar 2013 udkom det ansete britiske magasin The Economist med en forside, der lovpriste de nordiske velfærdssamfund som idealet og forbilledet for verdens samfund: “Næsten uanset hvilken indikator for et samfunds succes man vælger at se på, klarer de nordiske lande sig bedre, end andre. Hvorfor?”

Dette lille ”hvorfor” er vigtigt at forstå. For det rummer svaret på, hvorfor det danske velfærdssamfund er blandt verdens bedste til at understøtte borgernes livsmuligheder. Hvis vi ikke forstår dette lille hvorfor, risikerer vi at tage beslutninger og udvikle velfærdssamfundet i en retning, hvor det ikke længere vil være et forbillede for verden, fordi det ikke formår at levere de livsmuligheder, som vi i dag tager for givet. Gennem historien har mennesket konstrueret mange samfundsmodeller, som har været forbilleder og idealer i deres samtid – blot for at kollapse under kræfter og ubalancer, som forblev uerkendte og uadresserede. Kommunismen er blot en af dem. Den samfundsmodel holdt kun i 70 år.

Velfærdssamfundet er en historisk set relativt ny og stadig uprøvet samfundsmodel. Derfor er det også vigtigt, at vi forstår, hvorfor vi fik velfærdssamfundet, hvilke forudsætninger, det hviler på – og hvilke udfordringer, det skal overvinde, for at bestå. Men det er værd at huske, at historien sjældent har udviklet sig i en lige linie. ”Kampen om velfærdsstaten” er fortællingen om, hvorfor det danske velfærdssamfund blev til, hvad det betyder – og hvordan det kan forgå.

Bogen er skrevet af Mikael Lindholm. Den er det 12. bind i serien Den danske ledelseskanon, udgivet af Gyldendal. Mikael Lindholm har også bidraget til historien om LEGO, JYSK, ISS, Novo Nordisk, Maersk Line, Produktivitetsudvalget, Plejehjemmet Lotte, Skanderborg-modellen.

Oprettet
August 2014

Tilbage
Mikael R. Lindholm, Fyrrevej 15, 2680 Solrød Strand, Telefon: , mrlindholm@mail.dk